BŰNMEGELŐZÉS

 

 

 

Tisztelt Lakosság!

Sajnálatosan az elmúlt időszakban Fülöp községben jelentős módon megszaporodott a vagyon elleni bűncselekmények száma. 2011. szeptemberétől kb. 60-ra tehető azoknak a vagyon elleni bűncselekményeknek a száma, mely a rendőrség tudomására jutott. Azonban jelentős azon jogsértéseknek a száma is, melyekről a lakosság már a hatóság felé bejelentést sem tesz.

 

Megalapozottan feltételezhető, hogy az elkövetett vagyon elleni bűncselekmények egy Fülöp község területén élő és „működő” bűnbandához köthetők, akik az elmúlt időszakban jelentősen megkeserítették a tisztességesen élő és dolgozó állampolgárok hétköznapjait.

 

A fülöpi emberek fokozottabban arra kényszerültek, hogy saját maguk is mindent megtegyenek azért, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává.

 

Kérünk ezért minden helyi lakost, hogy ezt követő időszakban is kiemelt figyelmet fordítson vagyontárgyainak biztonságba helyezésére, óvja értékeit!

Lehetőség szerint több zárrendszert alkalmazzanak, megnehezítve ezzel a bűnözők „munkáját”! Minden törvényes eszközzel igyekezzenek megelőzni, hogy bűncselekmény áldozatává váljanak!

 

A jogos védelemmel kapcsolatban tájékoztatásul közlöm a Büntető Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezését:

 

A jogos védelem

 

29. § (1) Nem büntethető, akinek a cselekménye saját, illetőleg a mások személye, javai, vagy közérdek ellen intézett, illetőleg ezeket közvetlenül fenyegető jogtalan támadás elhárításához szükséges.

(2)21 Nem büntethető az sem, aki az elhárítás szükséges mértékét ijedségből, vagy menthető felindulásból túllépi.

(3)22 A megtámadott nem köteles kitérni a jogtalan támadás elől.

29/A. §23 Nem büntethető, aki a saját, illetőleg a mások személye, vagy javai elleni jogtalan támadás megelőzéséhez szükséges védelmi eszközt alkalmaz, ha az az élet kioltására nem alkalmas, és annak folytán a jogtalan támadó szenved sérelmet, továbbá, ha a védekező a sérelem elkerülése érdekében mindent megtett, ami tőle az adott helyzetben elvárható volt.

 

A Btk. módosítása kimondja: ezentúl nem kell kitérni a jogtalan támadás elől, hanem azzal arányosan, a szükséges mértékben lehet védekezni ellene.

 

A Btk. bevezette a megelőző jogos védelmi eszköz fogalmát. Ez azt jelenti, hogy a védekező, vagy más személy, illetve javai elleni esetleges támadás megelőzése érdekében védőberendezést, vagy védekező eszközt lehet alkalmazni.

 

A törvény azonban szigorú feltételekhez köti ezt: nem lehet alkalmas az élet kioltására, csak a támadó ellen lehet igénybe venni és megfelelően fel kell hívni a berendezés működésére a kívülállók figyelmét.

 

Fontos kiemelni, hogy ezzel kapcsolatban szigorúak a feltételek. Nincs még gyakorlata, állandó a vita arról, hogy mi arányos, meddig lehet elmenni. Ezért ezzel kapcsolatban arra kérünk mindenkit, hogy ne alkalmazzon olyan eszközt a vagyontárgyai védelme érdekében, mely jelentősen súlyos sérülést, illetőleg halált okozhat (pl. kerítésbe vezetett elektromos áram). Kérem, hogy fokozottan ügyeljenek arra ilyen védőberendezés alkalmazásánál, hogy olyan személy élete, testi épsége veszélybe ne kerüljön, akinek a szándéka nem lopásra, vagy jogsértés elkövetésére irányul (pl. labdázó, játszó gyerek, akik egy labda után ugranak be egy udvarra).

 

A Rendőrség tájékoztatása szerint kiemelten kezelik a fülöpi kérdést. Rendszeres a járőrözés a faluban éjjel és nappali időszakban is, valamint a bűnügyi szolgálati ág folyamatosan a bűncselekményeknek felderítésén és megelőzésén dolgozik.

Arra kérünk mindenkit, hogy amennyiben a bűncselekmények elkövetőivel, az elkövetés körülményeivel, az eltulajdonított dolgokkal kapcsolatban bármiféle információval rendelkezik, úgy azt a helyi polgárőrség, vagy a Vámospércsi Rendőrőrs felé haladéktalanul jelezze!

 

A lakosság összefogása és együttműködése nagymértékben megkönnyíti a bűncselekmények megelőzését, valamint a bűncselekmények rendőrség által történő hatékony felderítését.

Nyomatékosan felhívom a lakosság figyelmét arra vonatkozóan, hogy senki ne kövessen el az általa ismert, vagy ismerni vélt bűnelkövetők sérelmére olyan dolgot, mely jogszabályba ütközik, büntetendő.

 

Kérek mindenkit, hogy amennyiben bárkinek, bármiféle tudomása van a bűncselekmények elkövetőiről, úgy az ne szolgáltasson önhatalmúlag igazságot, bízzuk ezt a rendvédelmi szervekre és az igazságszolgáltatásra!

 

Hívható telefonszámok:

Rendőrség:

107

112

06/ 52/ 210-005


Polgárőrség:

06/ 206-696-094

06/ 204-951-177

06/ 302-697-793

 

 

 

 

 

2024. február 24., szombat
Köszöntjük Mátyás olvasóinkat!
Holnap Géza napja lesz.
Facebook
Hírlevél