Fülöp Község Önkormányzata  2013. évi közbeszerzési terve

 

  A közbeszerzés tárgya és mennyisége[1]

Irányadó eljárás-rend

  Tervezett eljárási típus

 Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e az adott köz-beszerzéssel összefüggés-ben előzetes összesített tájékoztató közzétételére[2]?

az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés[3]megvalósításá-nak tervezett időpontja

 szerződés teljesítésé-nek várható időpontja vagy a szerződés időtartama

 I. Árubeszerzés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 II. Építési beruházás

 

 

 

 

 

„Öntözés, melioráció és területi vízgazdálkodás mezőgazdasági üzem és közösségi létesítmények fejlesztése”

Értékha-tárt elérő

Egyszerű eljárás

meghívásos

2013.02.01

2013.05.15.

-

 

 

 

 

 

 

 III. Szolgáltatás-megrendelés

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

IV. Építési koncesszió

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

V. Szolgáltatási koncesszió

 

 

 

 

 

 

Záradék: Fülöp Község Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2013. II.14..) KT.    számú határozatával elfogadta.

 

Fülöp, 2013. február 11.

                                                                                                        /: Hutóczki Péter:/       

                                                                        polgármester                                                                                                                                               

 [1]Az ajánlatkérőnek a legalább az irányadó egyszerű közbeszerzési értékhatárt elérő, kivételnek nem minősülő közbeszerzéseit kell feltüntetnie, utalva a kizárólagos ügyvédi tevékenységnek minősülő szolgáltatásokra, valamint a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzésekre is.

[2] Ha már korábban sor került, az erre történő pontos hivatkozás is megjelölendő.

[3] Például a kizárólagos ügyvédi tevékenység beszerzése vagy a központosított közbeszerzési körbe tartozó közbeszerzés esetén.

2024. július 16., kedd
Köszöntjük Valter olvasóinkat!
Holnap Elek, Endre napja lesz.
Facebook
Hírlevél