2023. Előterjesztései

A 2023. március 31-i ülés előterjesztései

2022. Előterjesztései
A 2022. február 15-i ülés előterjesztései

A 2022. február 09-i ülés előterjesztései

A 2022. január  26-i ülés előterjesztései

A 2022. január  18-i ülés előterjesztései

 

A 2020. február 28-i ülés előterjesztései

1. napirend - Közművelődési rendelet

2. napirend - Szolgáltatási terv

                 - Közösségi Színtér 2020. évi szolgáltatási terve

3. napirend - DAHUT Társulási Megállapodás módosítása

                 - Módosítási okirat

                 - Módosítási okirat

 

A 2020. február 14-i soros ülés előterjesztései

1. napirend - Polgármesteri jelentés

                 - Lejárt idejű határozatok

2. napirend - AKÜ-ből eredő fizetési kötelezettség

3. napirend - 2020. évi költségvetés-előterjesztés és mellékletei

                 - 2020. évi költségvetés rendelet tervezet és mellékletei

4. napirend - Óvoda 2020.évi zárvatartása és óvodai beiratkozás

5. napirend - Közművelődési beszámoló

6. napirend - Polgármester cafetéria juttatás

7. napirend - 2020. évi igazgatási szünet ÖR módosítás

8. napirend - Településkép védelem ÖR módosítás

9. napirend - Határozati javaslat Vadászbál

 

 

A 2018. március 29-i soros ülés előterjesztései

1. napirend - Polgármesteri jelentés
                  - Lejárt idejű határozatok

2. napirend -  Az önkormányzat 2017. évi közfoglalkoztatási programjának végrehajtásáról

3. napirend - Intézményi térítési díjak - 2018

 

A 2017. február 15-i soros ülés előterjesztései 

1. napirend - Polgármesteri jelentés

2. napirend - AKÜ megállapítás

       - Táblázat Gazd. stab. kitek. hat. 2017.

3. napirend - Kölségvetés szöveges előterjesztés

      - 1. számú melléklet - 2016-os norm. tám. kimutatás

      - 1/a számű melléklet - Önkormányzat és Óvoda bevételei

      - 1/b számű melléklet - Önkormányzat és Óvoda kiadásai

      - 1/c számú melléklet - 2017-es mérleg Önkormányzat és intézménye

      - 2. számú melléklet - Bevétel részletes Önkormányzat

      - 2/a számú melléklet - Önkormányzat önmaga bevétel 

      - 2/b számú melléklet - Önkormányzat önmaga kiadás

      - 2/c számú melléklet - 2017-es mérlet Önkormányzat

      - 2/d számű melléklet - Felhalmozási kiadás

      - 2/e számú melléklet - Adósságot keletkeztető ügylet

      - 2/e számú melléklet - Gazd. stab. kitek. határozat 2017

      - 2/f számű melléklet - Pénzeszköz átadások

      - 3. számú melléklet- Kiadás részletes Önkormányzat

      - 3/a számú melléklet - Óvoda bevétel 

      - 3/b számú melléklet - Óvoda kiadás 

      - 3/c számú melléklet- 2017-es mérlet Óvoda

      - 4. számú melléklet - Kiadás részletes Óvoda 

      - 5. számú melléklet - Pénzeszköz átadások 

      - 6. számú melléklet - Közvetett támogatások kimutatása

      - 7. számú melléklet - 2017-es mérlet Önkormányzat (gördülő)

      - 8. számú melléklet - Előriányzat felhasználási ütemterv 

     Hatásvizsgálati lap és indokolás

     Költségvetési rendelet-tervezet 2017

4. napirend - Közbeszerzési terv 2017

5. napirend - Óvoda zárvatartás

6. napirend - Közművelődési terv és beszámoló

7. napirend - HÉSZ rendelet módosítása

8. napirend - Polgármester szabadság ütemterv

9. napirend - Belső ellenőrzés

10. napirend - Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíja

11. napirend - Egészségügyi alapelllátási körzetek

12. napirend - A temetők és a temetkezés helyi szabályozásáról szóló 3-2002. (III.26.) KT. sz. rendelt mód

Fülöp-Ábrány 2017 megosztás

Közbeszerzési terv 2017 - táblázat

Nyári zárás és beiratkozás 2017.

 

A 2016. október 28-i soros ülés előterjesztései

2. napirend - A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara HBM-i Igazgatóságának tájékoztatója 2015-ben a
                   községben végzett tevékenységéről a 2016. évi várható feladatokról. 

3. napirend - A Hajdúhadházi Rendőrkapitányság tájékoztatója 
                - A Nyírábrányi Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatója 

4. napirend - A Nyíradonyi Mikrotérségi Intézményfenntartó Társulás beszámolója az
                   általa biztosított ellátásokról 

5. napirend - Tájékoztató a Fülöpi Általános Iskola 2015-2016. tanévben végzett munkájáról,
                   a 2016-2017. tanévre meghatározott főbb feladatokról

 

A 2016. szeptember 21-i soros ülés előterjesztései

2. napirend - 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.15.) sz. rendeletének módosítására

        - 1. számú melléklet - A Fülöpi Óvoda kiadásai I. számú módosítás

        - 1/a számú melléklet - Önkormányzat és Óvoda bevétel I. módosítás

        - 1/b számú melléklet - Önkormányzat és Óvoda kiadás I. módosítás

        - 1/c számú melléklet - Költségvetési mérleg - Önkormányzat és intézményei összesen

        - 2. számú melléklet - Önkormányzat bevétel részletes I. módosítás 

        - 2/a számú melléklet - Önkormányzat önmaga bevétel I. módosítás

        - 2/b számú melléklet - Önkormányzat önmaga kiadás I. módosítás

        - 2/c számű melléklet - Önkormányzat költségvetési mérlet I. sz. módosítás

        - 3. számú melléklet - Részletes kiadások 2016. évi ktg. I. sz. módosítása

        - 3/a számú melléklet - Óvoda bevétel I. módosítás

        - 3/b számú melléklet - Óvoda kiadás I. módosítás

        - 3/c számú melléklet - Óvoda költségvetési mérleg I. sz. módosítás

        Hatástanulmány és indokolás (ktg. Ör.)

        Az 1/2016. (II. 15.) sz. költségvetési rendelet módosítása

3. napirend - Szöveges előterjesztés 2016. I. félév

        - 1. számú melléklet - Önkormányzat bevétel részletes 2016. I. félév

        - 2. számú melléklet - Önkormányzat részletes kiadás 2016. I. félév

        - 3. számú melléklet - Óvoda kiadás részletes I. félév

        - 4. számú melléklet - Pénzeszköz átadások I. félév

        - 5. számú melléklet - Ktg. mérleg - Önkormányzat és intézményei összesen I. félév

        - 6. számú melléklet - Költségvetési mérleg Önkormányzat I. félév

        - 7. számú melléklet - Költségvetési mérlet Óvoda I. félév

        - 8. számű melléklet - Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai I. félév 

4. napirend - Önkormányzati kiegészítő támogatás

5. napirend - Tanyagondnoki beszámoló

6. napirend - A háziorvos és a védőnő beszámolója

7. napirend - TRV Zrt. gördülő fejlsztési terv

   - Gördülő fejlesztési terv a 2017-2031-es időszakra

   - FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES ÍVÓVÍZELLÁTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ RENDSZER GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

   - Jóváhagyó nyilatkozat Fülöp

  - Kísérőlevél

  - NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÉS FÜLÖP KÖZSÉG KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉSÉT ÉS – TISZTÍTÁSÁT BIZTOSÍTÓ VÍZIKÖZMŰ
     RENDSZER 
GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE

8. napirend - Szociális célú tűzifa igénylés

9. napirend - BURSA HUNGARICA 2017-es csatlakozás

10. napirend - Orvosi Ügyelet

11. napirend - Általános Iskola gyermekétkeztetés feladatátvállalása

 

A 2016. május 27-i soros ülés előterjesztései

2. napirend - Előterjesztés rendelet 1-2015.(II.25.) ÖR módosítására

         - 1/a számú melléklet - Önk. önmaga bevétel III-1. 

         - 1/b számú melléklet - Óvoda bevételei III.  

         - 1/c számú melléklet - bevétel össz III. módosítás  

         - 1/d számú melléklet - Önkormányzat önmaga kiadás előirányzat módosítás III. 

         - 1/e számú melléklet - Óvoda kiadásai III.  

         - 1/f számú melléklet - Önkormányzat összesen kiadás III. módosítás  

         - 2/a számú melléklet - Önkormányzat költségvetési mérleg -2015. ktg. módosítása III. 

         - 2/b számú melléklet - Fülöpi Óvoda költségvetési mérleg -2015. ktg. módosítása III.

         - 2/c számú melléklet - Önkormányzat és intézményei összesen ktg. mérleg -2015. ktg.
           módosítása III.

        - 1-2015.(II.25.) Önkormányzati rendelet módosítása

        - 4. számú melléklet - Felhalmozási kiadás III. előirányzat módosítás

        - 5. számú melléklet - Felhalmozási EU bevétel és kiadás III. módosítás

3. napirend - 2015. évi zárszámadási előterjesztés

       - 1. számú melléklet - Önkormányzat bevétel (részletes) 2015. évi ktg. beszámoló

       - 2. számú melléklet - Önkormányzat kiadás (részletes) 2015. évi ktg. beszámoló

       - 3. számú melléklet - Fülöpi Óvoda kiadásai (részletes) 2015. évi ktg. (zárszámadás)

       - 4. számú melléklet - Összevont vagyonkimutatás

       - 5. számú melléklet - Pénzeszköz átadások

       - 6. számú melléklet - Összevont maradványkimutatás

       - 2015. évi zárszámadási rendelet

       - Belső ellenőrzési jelentés

       - Könyvvizsgálói jelentés a 2015. évi zárszámadási rendelet tervezet végrehajtásáról

4. napirend - Egészségügyi alapellátási körzetek rendelet

5. napirend - Kiadások készpénzben történő teljesítéséről szóló rendelet

6. napirend - Helyi népszavazás kezdeményezéséről szóló rendelet

7. napirend - Beszámoló KÖH 2015

8. napirend - Adóügyi beszámoló Fülöp 2015

9. napirend - Átfogó gyermekvédelmi értékelés

10. napirend - Járóbeteg 2015. évi beszámoló 2016. üzleti terv

        - Kistérségi Mérleg Összevont Főkönyvi kivonat 2015

        - Kistérségi Nonprofit Mérleg 2015 HIPA-1

        - Kistérségi Nonprofit Mérleg 2015 Könyvvizsgálói jelentés

        - Kistérségi Nonprofit MÉRLEG 2015

       - Kistérségi Nonprofit Mérleg Főkönyvi kivonat 2015

       - Kistérségi Nonprofit MÉRLEG Kieg. melléklet 2015

       - Kistérségi Nonprofit MÉRLEG Közhasznú beszámoló 2015-1

       - Kistérségi Nonprofit Mérleg Közhasznúsági melléklet 2015

       - Kistérségi Nonprofit Üzleti terv 2016

11. napirend - KÖH. zárszámadás Fülöp

       - 1. melléklet - Zárszámadás Fülöp

       - 2. melléklet - Zárszámadás Fülöp

       - Fülöp - tételes pénzforgalmi kimutatás

 

 A 2016. március 31-i soros ülés előterjesztései

1. Napirend - Lejárt határidejű határozatok

2. Napirend - 2015. évi Közfoglalkoztatásról beszámoló

3. Napirend - Intézményi térítési díjak 2016

4. Napirend - ÖTE beszámoló

5. Napirend - Beszámoló Csontos F.S.E.

6. Napirend - Polgárőr szervezet Fülöp beszámolója

2024. június 25., kedd
Köszöntjük Vilmos olvasóinkat!
Holnap János, Pál napja lesz.
Facebook
Hírlevél