„A lelkiség olyan, mint a légkör a családban, igazából megfoghatatlan, mégis az első pillanattól kezdve érzékelhető, mindent átjáró valóság. A lelkiség meghatározhatatlansága abban rejlik, hogy nem annyira a dolgokban, vagy az eseményekben, hanem a viszonyokban: az Istenhez, egymáshoz és a világhoz való viszonyban fejeződik ki. Márpedig életünknek ezek a legrejtettebb, legtörékenyebb, szemmel legkevésbé látható, mégis legmeghatározóbb valóságai.”
http://www.ferencesek.hu/lelkiseg/ferences-lelkiseg/

A „lelki délután” 2017. január 10-én, fél kettőkor, szentmisével kezdődött a római katolikus templomban. A szentmisén és a lelkigyakorlaton a Néri Szent Fülöp Katolikus Általános Iskola dolgozóin kívül részt vettek a geszterédi Szent Anna Katolikus Óvoda és Általános Iskola pedagógusai és igazgatója is.

Mindkét intézményben fenntartóváltás történt 2016 szeptemberében, ebben a tanévben kerültünk be a Debrecen- Nyíregyházi Egyházmegye iskoláinak közösségébe. Fülöphöz hasonlóan Geszteréden is csak 1 általános iskola működik, és a tanulók létszáma sem sokkal több a mienknél. Kezdő egyházi iskolaként hasonlóak a gondjaink, hasonló átalakuláson megyünk keresztül. A már megszokott nevelő-oktató munkánkat, a keresztény szellemiség, a katolikus egyház elvárásainak megfelelően igyekszünk átalakítani. Ezt azonban nekünk, pedagógusoknak, és intézményeink valamennyi dolgozójának még tanulnunk kell. Ebben a tanulási folyamatban fontos állomást jelentett minden résztvevő számára a „lelki délután”.

A lelkigyakorlatot Tokár Imre P. János OFM atya, a Katolikus Pedagógiai Intézet (KaPI) vezetője, a Ferences Rend tagja vezette. János Atya latin, magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, közoktatási szakértő és 17 éven át, az elmúlt tanév végéig, az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumot igazgatta.
A meghitt szentmise után az iskola ebédlőjében folytatódott a délután. János Atya előadását igyekezett olyan gondolatok köré felépíteni, amelyek egyaránt megérintették a hitéletben kevésbé járatos illetve a komoly hitéleti múlttal rendelkező kollégákat is. Néhány gondolat, ami elmélkedésre, továbbgondolkodásra késztetett bennünket:
- „Mi célja van életünknek a világon, a földi létben? - Hogyan találjuk meg helyünket abban a helyzetben, amiben épp vagyunk?”
- „Ez a te időd” – Itt és most kell olyan életet élnünk, amellyel embertársaink javát szolgálhatjuk, hogy a Megváltó áldozata ne legyen hiábavaló.
- „Hibáink, és az, ahogyan a saját hibáinkhoz viszonyulunk, jellemeznek bennünket, személyiségünk részei.”

János Atya derűje, közvetlen egyénisége, szerénysége, hite és mély elhivatottsága, a saját életéből hozott példái, és az a 17 évnyi tapasztalat, amelyet az atya egy ferences gimnázium igazgatójaként szerzett, mind hozzájárult ahhoz, hogy valódi segítséget nyújtson nekünk szemléletünk alakításában, hivatástudatunk erősítésében. Közelebb vitt bennünket, ahhoz, hogy tisztábban lássuk az utat, amelyet újonnan alakult keresztény iskolaként be kell járnunk.
Az előadás végén kérdéseket tehettünk fel az Atyának, így az előadás kötetlen beszélgetéssé alakult. Majd Popovics Ferencné igazgató megköszönte Tokár Imre P. János atyának, hogy elfogadta a meghívást és ilyen tartalmas délutánt teremtett számunkra. Törő István, a geszterédi Szent Anna Általános Iskola igazgatója megfogalmazta mi az, amit Ő útravalóul magával visz erről a délutánról, megköszönte a meghívást és a két iskola közötti további együttműködés lehetőségeiről beszélt.

A lelkigyakorlatot közös est-ebéddel fejeztük be. Iskolánk technikai dolgozói töltött káposztát készítettek, mindenki nagy megelégedésére.
A fülöpi és a geszterédi kollégák egybehangzó véleménye alapján, ez egy kellemes, tartalmas, baráti légkörben lezajlott délután volt, amely hozzájárult lelki életünk gazdagodásához és a két iskola közötti együttműködés elmélyítéséhez is.

 

Fülöp, 2017. január 16.

Földhátiné Terdik Edit

 

Képek

2024. április 20., szombat
Köszöntjük Konrád, Tivadar olvasóinkat!
Holnap Konrád napja lesz.
Facebook
Hírlevél